Vibrationsmätning – en förebyggande åtgärd

Om du behöver påla eller spränga stenar på den tomt där du tänker uppföra ett nytt hus, bör du anlita ett konsultföretag för att göra vibrationsmätning.

I en schlager som framfördes för några år sedan är “bra vibrationer” något som eftersträvas. Men det håller inte byggnader alls med om! Ovälkomna vibrationer till följd av att någon i grannskapet håller på att förstärka eller preparera en tomt, kan ge skador på byggnader. Putsen kan falla av i stora sjok och sprickor kan uppstå i väggarna.

Om en ny väg ska dras fram eller om ett nytt hus ska byggas, måste marken oftast bearbetas på olika sätt. Tunga entreprenadmaskiner, stenblock som ska sprängas och pålar som ska slås ner i marken, leder ofta till vibrationer.

Vibrationsmätning – riskanalys och uppföljning

Ett byggnadsprojekt som kräver någon form av markbearbetning måste planeras noggrant. Innan spaden sätts i marken är det klokt att göra en geoteknisk undersökning. Den kan visa att tomten måste förstärkas med någon form av pålning och när pålar slås ner till fasta jordlager kommer vibrationer att sprida sig. Om skador uppstår på närliggande byggnader, kan det leda till ersättningskrav.

Innan markbearbetning börjar kan ett konsultföretag som sysslar med vibrationsmätning, göra en riskanalys. Vilka byggnader i närheten är känsliga och finns det någon fara att de skadas? När sedan arbetet med sprängning eller pålning pågår kan mätinstrumenten i realtid larma om något gränsvärde håller på att överskridas. Skulle ett försäkringsärende eller rättsfall dyka upp i efterhand kan en utförd vibrationsmätning tjäna som bevismaterial.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: vibrationsmätningar.se