Tillbyggnad i Örebro – snickarhjälp

Den som planerar att göra en till- eller ombyggnad av sitt hus, bör ta hjälp av en erfaren hantverkare. För tillbyggnad i Örebro finns snickarhjälp att få.

En person med estetiskt sinnelag som tar en promenad i ett äldre villakvarter kan ibland bli beklämd. Ombyggnader och tillbyggnader har gjorts som förhoppningsvis är praktiska men som inte alls stämmer med en villas ursprungliga stil. Ett sorgligt faktum som förmodligen hade kunnat undvikas om en seriös byggfirma hade konsulterats.

Får man då göra tillbyggnader hur som helst? Nej, innan man börjar ska man ta reda på vilka regler som gäller och vilka tillstånd från myndigheter som kan behövas. Färgsättningen på en tillbyggnad i trä får i vissa kommuner inte vara vilken som helst. Rent allmänt gäller dock att materialvalet i en tillbyggnad bör stämma med den befintliga byggnaden. En byggfirma kan ge kloka råd.

Tillbyggnad i Örebro – altan

Johanna och Elis har köpt ett äldre hus i ett egnahemsområde. Innan de flyttade in har de byggt om det gamla köket med hjälp av extern snickarhjälp som de hittat på nätet under rubriken “Tillbyggnad Örebro”. Nu vill paret fixa till trädgården. En inglasad altan eller uteplats skulle passa inför kommande och förhoppningsvis varma sommarkvällar.

Varför byta ut ett vinnande lag? De tar kontakt med firman som byggde om köket. De förklarar vad de vill ha gjort för snickaren. “Ni måste börja med att undersöka om ni behöver bygglov” säger snickaren. “När ett sådant tillstånd är klart kan vår firma ta på sig att göra jobbet som en totalentreprenad”.