Markarbeten och dränering i Stockholm

Dränering är en stor del av markarbeten i Stockholm. Men det finns även andra saker som är viktiga för att det man bygger ska bli hållbart. Här är några råd.

Mark som översvämmas blir snabbt ostabil och därför är dränering en stor del av markarbetet inför ett husbygge. För att få till en bra dränering måste man först gräva bort matjord och byta ut den mot mer dränerande material som sand. Att gräva och schakta bort jordmassor kan kosta en hel del. Har man möjlighet att lagra matjorden i anslutning till tomten kan man spara stora pengar.

Jorden kan man sedan använda när man ska göra iordning tomten och trädgården. Det finns små grävmaskiner att hyra för den som själv vill utföra grävarbetet. Men det är ett slitsamt jobb som tar lång tid då man måste vara noggrann. Har man inte den tid som krävs är det bättre att man överlåter det till ett proffs.

En professionell markentreprenör kan ta hand om hela markarbetet, även eventuella sprängningsarbeten. Då slipper man anlita flera olika firmor och får allt samlat på en och samma faktura. Men det är viktigt att man anlitar en certifierad firma som även innehar alla nödvändiga försäkringar.

Hur mycket kostar markarbeten i Stockholm?

Hur mycket markarbete i Stockholm kostar beror på omfattningen. Framförallt är det schaktmassorna som kan driva upp priset, likaså om man behöver använda sig av sprängning för att få bort berg och stora stenar. Som privatperson kan man nyttja rotavdraget på själva arbetskostnaden. 

Det kan även löna sig att ta in flera offerter då priset kan skilja en hel del mellan olika företag. Men eftersom markarbetet är så pass viktigt kan man inte bara ta hänsyn till priset utan man måste även titta på referenser och erfarenhet. Företaget ska helst ha utfört liknande markarbeten tidigare. Ett seriöst företag lämnar också garanti på sitt arbete.

Det är viktigt att allt markarbete dokumenteras och protokollförs. Att veta var dräneringsrör och andra anslutningar är nedgrävda är viktigt för att snabbt kunna lokalisera eventuella läckor och andra skador. Protokollet är också en slags värdehandling vid en eventuell försäljning av fastigheten.