Bygglarm – slipp stölderna på arbetsplatsen

Ett väldigt stort problem som finns på byggarbetsplatser är stölder. Saker tenderar att försvinna. Det kan handla om verktyg, om material, om maskiner och om utrustning – samtliga av dessa har A) ett stort ekonomiskt värde och B) är relativt enkla att sälja vidare. Mycket har blivit bättre och i synnerhet sedan byggföretag och entreprenörer började med mer avancerade passersystem. Dessa bör emellertid också kompletteras med bygglarm för att bli än mer vattentäta. 

Genom ett modernt passersystem kan man som entreprenör på ett effektivt sätt kontrollera vilka som befunnit sig inne på området och i olika delar av detsamma. Systemet gör det också enklare för varje person att identifiera andra personer. 

Därför är bygglarm bra 

Behövs det? Ja, sett till att det kan handla om tusentals arbetare som är i omlopp och att vissa av dessa endast kommer – som exempelvis underleverantörer – under kortare perioder. Dyker det upp en person med en arbetsorder som säger att just den värmepumpen ska bytas ut så är det också svårt för den enskilde individen att neka honom att ta den. 

En klassisk manöver som visar på hur en stöld kan se ut – och som alltså kan förhindras genom de moderna passersystem som finns på marknaden. Vad gäller bygglarm så blir det ett extremt bra komplement som dels säkrar arbetsplatsen under nätter och helger – och som dels också kan fungera som ett utmärkt larm om exempelvis en olycka skulle inträffa. 

Bygglarm ger effektivitet 

Med hjälp av kameror kan man skaffa en bra helhetsbild över alla delar av arbetsplatsen och ser man till exempelvis nätter så löser ett larm ut så fort en obehörig är i närheten av någon av de alla sensorer som finns utplacerade. 

Larmet går, kamerorna sätts igång, larmcentralen som kopplas till ett bygglarm agerar – och en tjuv kan tas på bar gärning. Genom bygglarm slipper man de kostsamma stölderna och klarar av att slutföra entreprenaden inom den avtalade tiden.