Behöver du hjälp med små eller stora markarbeten i Karlstad?

Ska du anlägga en ny garageuppfart eller kanske bygga en uteplats med trädäck? Ta då hjälp av ett företag som är specialiserat på markarbete i Karlstad.

Markarbetet är enormt viktigt även vid mindre byggprojekt. Utan ett fullgott markarbete blir det man bygger inte särskilt hållbart. Den som är händig och har orken kan med rätt redskap och maskiner själv klara av att utföra markarbetet. Det finns också maskiner att hyra som underlättar arbetet.

Men är man osäker på hur man ska gå tillväga eller inte har orken är det bättre att anlita en markentreprenör. Som privatperson kan man dessutom använda sig av rot-avdraget vilket gör att det inte behöver bli så kostsamt. Det som kan göra att det blir dyrt är om man måste schakta bort stora jordmassor.

Priserna kan också variera mellan olika företag och det kan därför löna sig att ta in mer än en offert. Fast det är viktigt att man även tar hänsyn till erfarenhet och referenser när man väljer markentreprenör. Det finns även firmor som lämnar garanti på sitt markarbete.

Vad innebär markarbeten?

Vill man ha hjälp med markarbeten i Karlstad kan det vara bra att vara ute i god tid. Detta eftersom vissa markarbeten även kräver sprängning vilket man måste söka tillstånd för. Markarbete går annars ut på att dränera och att skapa en så stadig yta som möjligt där man ska bygga. 

Markarbetet ska alltid anpassas efter platsen och byggprojektet. Därför börjar man alltid med att noga undersöka marken. Detta för att lättare kunna planera arbetet och beräkna hur lång tid det kommer att ta. Gäller det markarbeten inför ett husbygge kan det även vara bra att anlita en geolog för att ta jordprover. Då får man veta exakt vad som finns nere i marken. 

För att kunna bygga upp en fast yta som dessutom är dränerande måste man gräva bort all matjord och sedan fylla på med sand som packas hårt. Ibland lägger man också ner dräneringsrör men ofta räcker det med att lokalisera dagvattenbrunnar och se till att den markyta man bygger upp har rätt lutning.