Detta krävs för en riktig fasadmålning i Uppsala

I Uppsala kan en fasadmålning kräva lite mer av dig. Många hus är värdefulla och har kulturhistorisk betydelse. Hur påverkar det till exempel valet av färg?

Att äga ett hus i Uppsala är fantastiskt på många sätt men det kommer med en del ansvar. Du har ett ansvar för att ta hand om ditt hus på ett bra sätt och inte låta det förfalla. Dessutom kommer det bara skada dig själv ekonomiskt och personligt om du inte underhåller huset ordentligt. 

En mycket viktig del av underhållet av ett hus är att måla om fasaden med jämna mellanrum. Om du inte vill göra det själv finns det flera målare och företag som kan ta på sig arbetet. Det viktigaste är att det blir gjort. Speciellt om du har ett hus med träfasad eller putsad fasad är det viktigt att inte slarva med målningen.

Det krävs en del planering inför en fasadmålning

Ett hus med träfasad behöver målas om ungefär vart tionde år men det ska man bara se som en rekommendation. Du kan behöva måla om huset oftare än så. Håll därför koll på din fasad och ta kontakt med en målare i god tid. En putsad fasad håller bra mycket längre än en träfasad under optimala förutsättningar men kräver ändå underhåll.

I Uppsala finns det många äldre hus och byggnader med karaktäristiska drag. En fasadmålning i Uppsala kräver därför lite mer eftertanke än på många andra platser. För att bevara husen kan det krävas mer noggrant och regelbundet underhåll av en fastighetsägare. Husen måste dessutom passa in i sin omgivning.

En fasadmålning som håller för framtiden

Många gamla hus i Uppsala är målade med speciell färg, till exempel linoljefärg. Det kan därför vara viktigt att anlita en professionell målare med kunskap om metoder och material. Att måla med linoljefärg är lite mer komplicerat än att måla med till exempel akrylatfärg. Det är däremot väldigt miljövänligt och hållbart.

Genom att anlita en målare med kunskap om olika sorters hus och färger underlättar du fasadmålningen i Uppsala. Dessutom besparar det dig det onödiga arbetet att behöva göra om målningen för att färgen flagnar eller för att kulören bleks. Med rätt färg bidrar du till ett hållbart och vackert Uppsala för dig själv och för framtida generationer.